Belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel

Annelore van der Lint

Belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel

Begin dit jaar bracht onze partner Entrpnr u al op de hoogte van een aantal belangrijke wetswijzigingen die dit jaar zouden worden doorgevoerd. Net als 1 januari is ook 1 juli een moment waarop veel wetten en regelgevingen worden aangepast. Wij zetten, net als een half jaar geleden, de belangrijkste veranderingen die relevant zijn voor ondernemers met personeel voor u op een rijtje.

Verhoging van het minimumloon

Het minimumloon wordt twee keer per jaar (op 1 juli en 1 januari) opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per 1 juli a.s. gaat het wettelijk minimumloon omhoog naar € 1.995 per maand bij een voltijds dienstverband.

Wet toekomst pensioenen

Het zat er allang aan te komen, maar nu is het eindelijk zo ver. De nieuwe Pensioen Wet gaat per 1 juli aanstaande in. Er wordt nog wel één jaar uitstel ingesteld om de daadwerkelijk overgang te realiseren. De nieuwe pensioenwet moet ervoor zorgen dat pensioenen individueler worden en meebewegen met de beleggingsresultaten. Als werkgever hebt u (straks) de plicht om uw personeel te begeleiden bij de keuzes die zij moeten maken. Meer informatie over de veranderingen door het pensioenakkoord leest u op de website van de Rijksoverheid.

Doorbetaling bij ziekte AOW-ers

Wanneer u werknemers in dienst hebt die de AOW-gerechtige leeftijd al hebben bereikt, dan moet u hen in het geval zij ziek worden maximaal 13 weken doorbetalen. Vanaf 1 juli 2023 verandert dat en hoeft u als werkgever slechts 6 weken loon door te betalen als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd uitvalt door ziekte uitvalt.

Wettelijke vakantiedagen vervallen

De wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen door werknemers vervallen na een periode van zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Als werkgever is het belangrijk dat u jouw werknemers tijdig waarschuwt wanneer de opgebouwde vakantie-uren van je werknemers dreigen te vervallen. Anders loopt u kans dat werknemers zich alsnog kunnen beroepen op het recht om hun ongebruikte vakantie-uren tot 5 jaar later alsnog op te nemen.

Vragen over de veranderende (HR-)wetgeving? U kunt voor advies altijd terecht bij de HR-experts van Entrpnr. Neem gewoon even vrijblijvend contact met hen op.

Meer artikelen

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Snelscan