De ruisende inbreng: wat houdt dat in?

Annelore van der Lint

De ruisende inbreng: wat houdt dat in?

Ruisende inbreng is een proces waarbij een ondernemer niet alleen geld, maar ook andere activa, zoals bijvoorbeeld apparatuur, eigendom of intellectuele eigendomsrechten, in een bedrijf inbrengt in ruil voor aandelen. Het is een veelgebruikte methode om een bedrijf te starten of uit te breiden, en biedt verschillende voordelen, zoals het verminderen van de noodzaak om contant geld in te brengen en het delen van risico’s en beloningen tussen partners.

Om het proces van de ruisende inbreng succesvol te doorlopen, zijn de volgende stappen essentieel:

Stap 1: Waardering van de activa

De eerste stap is het waarderen van de activa die worden ingebracht. Dit kan worden uitgevoerd door een professionele taxateur of door onderlinge overeenstemming tussen de partijen. Het is van belang om de waarde van de activa nauwkeurig vast te stellen om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen.

Stap 2: Oprichten van een bv

Na het vaststellen van de waarde van de activa, moet een besloten vennootschap (bv) worden opgericht waarin de activa zullen worden ingebracht. Bij NOTRS notarisdiensten wordt dit proces snel en professioneel begeleid. Wij stellen de benodigde documenten op en registreren de bv bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: Opstellen van de inbrengakte

Vervolgens stellen de professionals van NOTRS samen met de notaris een inbrengakte op, waarin de details van de inbreng worden vastgelegd. Hierin wordt onder andere de waarde van de activa en het aantal aandelen dat de ondernemer zal ontvangen in ruil voor de inbreng vastgelegd.

Stap 4: Registratie bij de Belastingdienst 

Tot slot moet de inbreng worden geregistreerd bij de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat de fiscale aspecten correct worden afgehandeld. Dit kan onder andere inhouden dat er belastingen moeten worden betaald over eventuele meerwaarde van de ingebrachte activa.

De ruisende inbreng is een belangrijk proces voor ondernemers om een bedrijf op te starten of uit te breiden. Door de juiste stappen te volgen en professioneel advies in te winnen, kan de ruisende inbreng soepel verlopen en kunnen alle betrokken partijen eerlijk worden behandeld.

 

Wilt u per 1 januari uw eenmanszaak met terugwerkende kracht ruisend inbrengen? Dan moet binnen 3 maanden de intentieverklaring binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit moet dus gebeuren vóór 1 april van het lopende jaar als u het per 1 januari wilt laten ingaan. De geboekte resultaten vanaf 1 januari komen dan op de balans van de bv. U bespaart zo belasting. Ook hoeft u over de eerste maanden van dat jaar geen aparte administratie en jaarrekening te voeren. U heeft daarna tot 1 oktober van dat jaar de mogelijkheid om de bv op te richten en de eenmanszaak daadwerkelijk in te brengen in de bv.

Wilt u meer weten over de ruisende inbreng? De specialisten van NOTRS staan voor u klaar.

Let op: de content van onze blogs, brochures en website dient puur ter informatie. Aan de inhoud kunnen verder geen juridische of feitelijke rechten worden ontleend. Voor de laatste belastingtarieven en regelgeving kunt u altijd terecht op de site van bijvoorbeeld De Belastingdienst.

Meer artikelen

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Snelscan