Eindejaartips voor zzp’ers

Annelore van der Lint

Eindejaartips voor zzp’ers

Het “nog in 2023 te doen-lijstje”

Over enkele dagen beginnen we alweer aan de laatste maand van het jaar. Het is bijna tijd om terug te blikken op 2023 en vooruit te kijken naar wat ons te wachten staat als ondernemers in 2024. Voordat het zo ver is, adviseren wij u om nog even (pro-)actief aan de slag te gaan. Vorige week presenteerden we een actielijst specifiek voor bv-ondernemers. Deze week richten we ons op wat u als eenmanszaak nog moet regelen.*

Is uw boekhouding up-to-date?

Om het jaar zonder administratieve stress af te sluiten en verwarring met bonnen te voorkomen, is het verstandig om nu al uw bonnen, in- en verkoopfacturen te verzamelen en te organiseren. Maak direct een overzicht van de facturen die nog betaald moeten worden en de rekeningen die u zelf moet voldoen. Houd er rekening mee dat voor inkoopfacturen de factuurdatum leidend is, niet de betaaldatum. Bij investeringen in bedrijfsmiddelen met een levensduur van meer dan een jaar is het belangrijk de afschrijvingen nauwkeurig bij te houden, omdat de kosten over meerdere jaren moeten worden verspreid. Breng alle rekeningen die in 2023 betaald moesten worden overzichtelijk in kaart.

Controleer of uw rittenadministratie voor zakelijk gebruik van een auto op orde is. Voor ondernemersaftrek is het ook van belang te verifiëren of u de gewerkte uren nauwkeurig heeft bijgehouden. Wacht hier niet mee, omdat het later lastig kan zijn om deze informatie te achterhalen.

Zijn uw tarieven nog passend?

Gezien de aanzienlijke inflatie is het verstandig uw tarieven voor 2024 opnieuw te bekijken en indien nodig aan te passen. Anders loopt u het risico dat uw koopkracht volgend jaar afneemt. Dit is tevens een geschikt moment om te beoordelen of uw huidige tarieven nog steeds passend zijn en voldoende om uw bedrijfskosten te dekken. Op deze manier hebt u voldoende tijd om uw klanten op de hoogte te stellen.

Past uw rechtsvorm nog?

Het einde van het jaar is ook een goede tijd om na te denken over de rechtsvorm van uw onderneming. De juiste rechtsvorm is van groot belang voor de toekomst van uw bedrijf. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid en de verplichtingen naar De Belastingdienst.

Welke rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is, hangt af van een (groot) aantal factoren. Van de winst die u per jaar maakt. En of u het belangrijk vindt dat u wel of niet privé aansprakelijk bent. Ook is het verstandig om over uw rechtsvorm na te denken als u bijvoorbeeld op zoek bent naar investeerders.

Op een gegeven moment kan het bijvoorbeeld tijd worden om uw eenmanszaak om te zetten in een bv. Dit is een beslissing die aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de structuur en werking van uw onderneming. Het is van cruciaal belang om deze keuze zorgvuldig te overwegen, aangezien de rechtsvorm een directe invloed heeft op uw aansprakelijkheid, fiscale verplichtingen en andere juridische aspecten van uw bedrijf. Neem de tijd om de juiste informatie in te winnen en advies in te winnen bij professionals om ervoor te zorgen dat u een weloverwogen beslissing neemt die in lijn is met uw zakelijke doelen en behoeften.

Hebt u alle aftrekposten en vrijstellingen gecheckt?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Om in 2023 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.601 en € 353.973 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel van de Belastingdienst vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. Het bedrag van de KIA neemt af naarmate u meer investeert, en bij een investering vanaf €117.992 vervalt de aftrek. Overweeg geplande investeringen naar voren te halen om maximaal te profiteren van de KIA, niet alleen in 2023 maar ook in 2024. Houd er rekening mee dat de KIA per onderneming wordt berekend, wat extra voordelen biedt als u in meerdere bedrijven investeert.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor milieuvriendelijke investeringen kunt u aanspraak maken op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) met aftrekpercentages van 27%, 36%, of 45%. Daarnaast biedt de Energie-investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijke voordelen, met een aftrekpercentage van 45,5% in 2023 (verlaagd naar 40% in 2024) voor energiezuinige bedrijfsmiddelen. Belangrijk om te weten is dat MIA en EIA niet gecombineerd kunnen worden. Maak dus een weloverwogen keuze tussen de regelingen, afhankelijk van het type investering. Als u in 2023 heeft geïnvesteerd in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, profiteer dan van de VAMIL-regeling. Hiermee kunt u tot 75% van de investering willekeurig afschrijven, gunstig voor het verlagen van uw fiscale winst en het verminderen van belastingverplichtingen. Overweeg ook de eenmalige regeling voor willekeurige afschrijvingen voor nieuwe bedrijfsmiddelen waarin u in 2023 heeft geïnvesteerd, waarmee u maximaal 50% extra willekeurig kunt afschrijven.

In het kader van duurzaamheid en fiscaal voordeel is het raadzaam niet alleen de financiële aspecten van uw investeringen te overwegen, maar ook de milieuvoordelen. Neem een weloverwogen beslissing om optimaal te profiteren van beschikbare regelingen en uw investeringen strategisch te plannen.

Profiteer van een ruimere Herinvesteringsreserve (HIR) in 2024

In 2023 is het verstandig om bij de verkoop van een bedrijfsmiddel de opbrengst te overwegen op te nemen in een Herinvesteringsreserve (HIR). Hierdoor kunt u de belastingheffing over deze winst uitstellen. Zorg voor een concreet voornemen tot herinvestering en voldoe aan alle gestelde voorwaarden.

Om te voorkomen dat de HIR vervalt, dient u actie te ondernemen als u in 2020 een herinvesteringsreserve heeft opgebouwd. De termijn van drie jaar voor deze reserve loopt eind 2023 af. Het is essentieel om verplichtingen aan te gaan tot herinvestering om te voorkomen dat de reserve vrijvalt in de winst. Bovendien wordt de HIR in 2024 verruimd bij (gedeeltelijke) staking als gevolg van overheidsingrijpen. Overweeg daarom de staking van uw bedrijf uit te stellen naar 2024 om te profiteren van deze maatregel. Door op een strategische manier gebruik te maken van de mogelijkheden rondom de HIR kunt u niet alleen de belastingheffing optimaliseren, maar ook uw financiële positie versterken.

Dit jaar of volgend jaar factureren?

Als u werkzaamheden uitvoert in december 2023, heeft u de keuze om de factuur eind 2023 of begin 2024 te versturen. Als u ervoor kiest eind 2023 te factureren, moet u de btw afdragen in januari 2024, bij de aangifte over het 4e kwartaal van 2023. Als u echter aan het begin van 2024 factureert, betaalt u de omzetbelasting in april 2024 bij de aangifte van het 1e kwartaal van 2024. Het moment waarop u uw facturen verstuurt, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw belastingverplichtingen. Door zorgvuldig te plannen en te overwegen of u eind 2023 of begin 2024 factureert, kunt u de timing van uw btw-afdracht optimaliseren. Dit kan helpen om uw cashflow te beheren en te zorgen voor een soepele financiële overgang tussen de kwartalen. Denk strategisch na over welke benadering het beste past bij uw bedrijfsbehoeften en belastingplanning.

Contact

Komt u er zelf niet uit? Dan is dit de tijd om contact op te nemen met een boekhouder. Onze partner Entrpnr staat van 9:00 tot 22:00 uur voor u klaar.

Let op: deze blog bevat geen belasting- of juridisch advies maar is puur geschreven voor marketing- en informatiedoeleinden. Aan de inhoud van de tekst kunnen verder geen rechten worden ontleend. Neem voor advies contact met je boekhouder of belastingconsulent op.

Meer artikelen

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Snelscan