Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Annelore van der Lint

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Eerder dit jaar hebben wij u al gewezen op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK), die beschikbaar is voor uw onderneming. De deadline voor het aanvragen van deze tegemoetkoming is 3 oktober aanstaande. Om deze reden brengen wij deze regeling graag opnieuw onder uw aandacht. U kunt de aanvraag persoonlijk indienen. In deze blog zullen wij uitleggen hoe u dit kunt doen. Bent u klant bij onze partner Entrpnr, dan hebt u ook de mogelijkheid om de aanvraag door hen laten verzorgen.

De stijgende energieprijzen hebben zowel huishoudens als het bedrijfsleven aanzienlijk onder druk gezet. Als u een energie-intensieve mkb-onderneming hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Dit betreft een tijdelijke steunmaatregel die van toepassing is op mkb-bedrijven waarvan de energiekosten minimaal 7% van hun totale omzet uitmaken. Dankzij deze ondersteuning kunt u uw onderneming beter voorbereiden op de toekomst.

De aanvraagperiode voor TEK loopt van 21 maart om 09:00 uur tot en met 2 oktober om 17:00 uur. U hebt de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag dient u de volgende gegevens paraat te hebben:

 • Om in te loggen, is eHerkenning niveau 3 vereist, met de machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger). Indien u een zzp’er bent of een eenmanszaak hebt, kunt u ook inloggen met DigiD. In dat geval dient u als de geregistreerde eigenaar of bestuurder volgens de Kamer van Koophandel te zijn geregistreerd. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van eHerkenning of DigiD enkele dagen kan duren.
 • Uw persoonlijke gegevens, waaronder uw KVK-nummer, adres, en het bankrekeningnummer waarop het voorschot kan worden gestort.
 • Contactgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres.
 • EAN-nummers van uw gas- en elektriciteitsaansluitingen.
 • Uw omzet voor het jaar 2022. Afhankelijk van uw situatie, kunnen kopieën van uw omzetbelastingaangiften, boekhoudafschriften, baten-lastenrekeningen, of andere bewijsstukken vereist zijn om het bedrag te kunnen aantonen dat u (of uw groep) aan omzetbelasting heeft betaald in 2022. Specifieke richtlijnen gelden indien u in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd was of indien u in dat jaar uw onderneming bent gestart.
 • Een verklaring waaruit blijkt dat uw mkb-onderneming of groep voldoet aan de mkb-definitie van de Europese Commissie. U dient de mkb-toets in te vullen en het resultaat op te slaan of af te drukken voor uw aanvraag.
 • Zorg ervoor dat u bij het aanvragen uw energiecontract of -factuur bij de hand hebt en dat u het adres en de tenaamstelling precies invult zoals vermeld staat in uw contract. Afwijkingen kunnen leiden tot foutmeldingen met betrekking tot uw EAN-code, die bestaat uit 18 cijfers.

De berekening voor de TEK-subsidie is gebaseerd op uw energiekosten in verhouding tot uw omzet. Dit wordt als volgt gecontroleerd:

De berekening maakt gebruik van een schatting van uw jaarlijkse energieverbruik, verstrekt door uw netbeheerder. Voor gas wordt hierbij gekeken naar uw standaardjaarverbruik (SJV) in kubieke meters (m³), en voor elektriciteit naar uw standaardjaarafname (SJA) in kilowattuur (kWh). Voor de meeste ondernemers komen deze standaardwaarden overeen met hun werkelijke verbruik van de afgelopen jaren. U kunt zelf een ruwe schatting maken van uw energie-intensiteit aan de hand van de modelprijzen van 2022 en uw omzet van 2022.

Voor de berekening wordt een gemiddelde energieprijs gebruikt van het vierde kwartaal van 2022, ook wel bekend als de modelprijs 2022. Deze prijzen zijn vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bedragen €2,41 per m³ gas en €0,59 per kWh elektriciteit. Het is belangrijk op te merken dat voor de uiteindelijke subsidieberekening, die pas in 2024 wordt uitgevoerd, de modelprijzen van 2023 zullen worden gebruikt, welke door het CBS aan het begin van dat jaar zullen worden vastgesteld. Uw definitieve subsidiebedrag wordt berekend zodra deze prijzen bekend zijn.

De berekening

De berekening van uw energie-intensiteit verloopt als volgt:

 • Voor gas: (standaard verbruik) x (modelprijs gas).
 • Voor elektriciteit: (standaard jaarafname – standaard jaarinvoeding) x (modelprijs elektriciteit).

De uitkomst voor gas en elektriciteit wordt opgeteld en gedeeld door uw omzet over 2022, waarna het resultaat wordt vermenigvuldigd met 100%. Het resulterende percentage dient minimaal 7% te bedragen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Hieronder volgen twee rekenvoorbeelden die de berekening van de energie-intensiteit van uw bedrijf illustreren. Houd er rekening mee dat deze voorbeelden fictieve bedragen gebruiken en dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. De definitieve modelprijzen voor het vierde kwartaal van 2022 bedragen €2,41 per m³ gas en €0,59 per kWh elektriciteit.

Rekenvoorbeeld 1: uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden

 • Uw bedrijf heeft een standaardjaarverbruik (SJV) voor gas van 40.000 m³.
 • De modelprijs voor gas in 2022 is € 2,41 per m³.
 • Uw bedrijf heeft een standaardjaarafname (SJA) voor elektriciteit van 30.000 kWh.
 • De modelprijs voor elektriciteit in 2022 is € 0,59 per kWh.
 • Uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 1.500.000.

Berekening

Gas: 40.000 m³ x € 2,41 = € 96.400

Elektriciteit: 30.000 kWh x € 0,59 = € 17.700

Totale energiekosten: € 96.400 + € 17.700 = € 114.100

Nu berekenen we de energie-intensiteit: € 114.100 : € 1.500.000 = 7,60%. Uw bedrijf voldoet aan de gestelde norm van een energie-intensiteit van 7% en komt in aanmerking voor de subsidie.

Rekenvoorbeeld 2: uw bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden

 • Uw bedrijf heeft een standaardjaarverbruik (SJV) voor gas van 20.000 m³.
 • De modelprijs voor gas in 2022 is € 2,41 per m³.
 • Uw bedrijf heeft een standaardjaarafname (SJA) voor elektriciteit van 30.000 kWh.
 • De modelprijs voor elektriciteit in 2022 is € 0,59 per kWh.
 • Uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 2.000.000.

Berekening

Gas: 20.000 m³ x € 2,41 = € 48.200

Elektriciteit: 30.000 kWh x € 0,59 = € 17.700

Totale energiekosten: € 48.200 + € 17.700 = € 65.900

Nu berekenen we de energie-intensiteit: € 65.900 : € 2.000.000 = 3,29%. Uw bedrijf voldoet niet aan de gestelde norm van een energie-intensiteit van 7% en komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Indien u klant bent bij onze partner Entrpnr en hulp nodig hebt bij het aanvragen van de TEK-subsidie, dan kunnen zij voor een bescheiden tarief de aanvraag namens u verzorgen. Wees echter snel, aangezien de aanvraag uiterlijk op 2 oktober 2023 bij de overheid moet zijn ingediend.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer artikelen

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Snelscan