Notariële lesjes: de holding

Annelore van der Lint

Notariële lesjes: de holding

Een bv of een holding biedt een aantal aantrekkelijk voordelen voor de wat grotere ondernemer. Welke voordelen dat zijn, wat de kosten voor het oprichten van een bv zijn en wat je precies met een holding kunt doen, lees je in deze blog.

Wat is een holding?

Wanneer je als ondernemer succesvoller wordt, je onderneming groeit en je steeds meer omzet, is het verstandig om een bv te starten of een holding op te richten. Bij NOTRS kun je snel en volledig online je bv oprichten. Hoe een bv precies in elkaar zit, hebben we in een vorige blog uiteengezet. 

Een holding is een vennootschap zonder commerciële activiteiten en vormt de moedermaatschappij boven een aantal ondernemingen. De holding is de bv waarin de bezittingen (bijvoorbeeld de bedrijfspanden en de winst) van de daaronder liggende bv’s zijn ondergebracht.

In de holding zelf vinden geen werkzaamheden plaats. Deze worden allemaal uitgevoerd in een of meerdere werkmaatschappijen die onder de holding hangen. Een holding kan verschillende rechtsvormen aannemen. Het kan een bv, cv, nv of vof zijn.

Wat zijn de voordelen van een holding?

Het belangrijkste voordeel van een holding is risicospreiding. De werkmaatschappijen voeren alle risicovolle activiteiten uit. Zij nemen personeel aan, doen de productie of de dienstverlening. De winst kun je als ondernemer onderbrengen in de holding. Ook andere waardevolle zaken zoals bedrijfspanden, patenten en pensioen kun je onderbrengen in de holding. Wanneer een werkmaatschappij failliet gaat, blijven deze bezittingen buiten beschouwing.

Naast het spreiden van risico’s heeft een holdingstructuur ook fiscale voordelen. In Nederland zijn de dividenden die de holding ontvangt in principe vrijgesteld van belasting. Door de zogenaamde deelnemingsvrijstelling kan de winst van de werkmaatschappijen belastingvrij worden overgebracht naar de holding. Zo wordt de winst niet dubbel belast. Ook over de managementvergoeding van de directie hoeft de holding geen vennootschaps- en dividendbelasting over de ontvangen winst te betalen.

Zitten er nadelen aan een holding?

Het opzetten van een holdingstructuur kost geld. Er moeten minimaal twee bv’s worden opgericht en dat moet via de notaris. Ook de administratie van een holding kost meer geld omdat het betalingsverkeer tussen de holding en de werkmaatschappij goed moet worden verwerkt en er een jaarrekening moet worden opgesteld.

Weten of het oprichten van een holding ook voor jouw onderneming verstandig is? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Bovenstaande is een marketing tekst. De content van deze blog dient puur ter informatie. Aan de inhoud kunnen verder geen juridische of feitelijke rechten worden ontleend.

Meer artikelen

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Snelscan